Tillbaks till tipsen


Här nedan finns uppgifter om två företag som specialiserat
sig på service och reparationer av Farymann Diesel


Motorer, reservdelar, tillbehör

MARIN- OCH
INDUSTRIMOTORER

  • Motorrenoveringar
  • Reservdelar
  • Service
TORULF DIESELSERVICE A/B

Dellensvägen 15
Box 840
120 03 Årsta
Telefon 08 -91 72 96


Lisö Motor har specialiserat sig på service
och reparationer av Farymann Diesel.
Reservdelar och info om Farymann.
Lisö Motor
Kontaktperson: Leif Wsijö
Tfn: 08-520 32 772
Mobil: 0703-477 333
Fax: 08-668 96 81Hemsida: http://www.lisomotor.nu
Email: lisomotor@spray.se

Värdefull information om Farymann finns på Shipman 28,s websida här är adressen http://www.shipman28.nu/

Tillbaks till tipsen