Scampiförbundet utvecklar en ny webbplats. Den finns tillfälligt på: nya.scampiforbundet.se.

Under en övergångsperiod kommer gamla och nya webben att samexistera. Under den tiden kommer den här webbplatsen inte att hållas uppdaterad.

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive diskussionsforumet, kommer att flyttas över.

Om du har frågor eller vill hjälpa till, kontakta Scampiförbundets sekretare, Stefan Pettersson, stefan.pettersson@lumano.se.

Senaste uppdateringarna:

11-03-10 AKTERSTAGSTRÄCKRE
11-02-20 MÖTESHANDLINGAR

11-02-10 BÅTREGISTER 2011
10-05-19 LUCKHÅLLARE
10-02-02 S/Y PALOMA
09-12-30 BYGGHANDBOK
09-04-06 PLATTFORM
09-03-29 KÖLBRICKOR
09-03-13
BRÄNSLEFILTER

09-03-04 SCAMPISEGLAREN
09-01-19 KONSERVERING
08-10-29 PROTOKOLL
08-09-29 MINGELKVÄLL

08-08-17 24-TIMMARS
08-07-06 ELISTALLATION
08-07-03 AUSTRALIEN
08-06-16 PROTOKOLL 2008
07-04-28 KÖLPROFILER
07-02-25 PAPAYA
07-01-15 NYTT ELSYSTEM
07-01-15 S/Y MY
06-12-02 CENTRUMLYFT
06-10-18 NYTT PENTRY
06-02-10 HANDBOK del 1 PDF
06-02-10 HANDBOK del 2 PDF
06-01-12 BOTTENSTOCKAR
Marinkontroll 2R HB
besiktigar fritidsbåtar.
RONALD RYBBE
www.marinkontroll.se
ronald.rybbe@marinkontroll.se